Dış Politika Analizi (IR310) Ders Detayları

Ders Adı: Dış Politika Analizi
Kod: IR310
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu derste öğrencilerin dış politika yapım evreleri ile analiz düzeyleri konusunda bilgi sahibi olmaları ve vaka incelemeleri sayesinde farklı ülkelerin dış politika belirlemede kullandıkları kademelerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders iki ayrı modülden oluşmaktadır. Birinci kısımda dış politika analizinin teorik çerçevesi liderlik, politik kültür ve analiz kademeleri gibi başlıklara odaklanarak derinlemesine incelenmektedir. İkinci kısım ise birçok ülkenin içinde bulunduğu vaka incelemelerinden oluşmakta, bu ülkelerin etraflarındaki dünyayı nasıl algıladıkları ve buna göre dış politikalarını nasıl belirlediklerini ön plana çıkarmaktadır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5