Uluslararası Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar (IR315) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar
Kod: IR315
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: - güvenlik, seküritizasyon ve deseküritizasyon hakkında temel bilgileri edinmek - uluslararası ilişkiler kuramlarından orta düzey çalışmalar yapabilmek
İçerik: Bu derste, güvenlik kavramının ortaya çıkışı, seküritizasyon ve deseküritizasyon kavramları eleştirel bir biçimde incelenecektir. Daha sonra, terörizm, nükleer yayılma, yoksulluk ve çevre felekatleri gibi güncel güvenlik riskleri ele alınacaktır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5