Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs (IR320) Ders Detayları

Ders Adı: Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs
Kod: IR320
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs isimli dersin amacı özellikle iki ülke arasında ortaya çıkan Kıbrıs Sorunu, FIR Hattı, Karasuları, 12 Mil Sorunu, Ege Adaları, Adaların Silahsızlandırılması, Patrikhane gibi sorunları ve iki ülke ilişkilerini bugüne kadar gelinen tarihi süreçte ve özellikle Kıbrıs odaklı olarak irdelemektir.
İçerik: Jeopolitik bir perspektif içinde Ege ve Kıbrıs konusunda Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklar; anlaşmazlığın ayrıntıları; 1950`lerden Cumhuriyetin kuruluşuna kadKıbrıs`ın geçirdiği aşamalar; 1974 Türk müdahalesine kadar Türk cemaatine uygulanan şiddet; günümüze kadar uzanan temel olaylar.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5