Teori ve Pratikte Diplomasi (IR403) Ders Detayları

Ders Adı: Teori ve Pratikte Diplomasi
Kod: IR403
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: • Diplomasi ile ilgili kavramları tanıtmak; • Öğrencilerin teori ve pratikte diplomasiyi kavramalarına yardımcı olmak; • Tarihi perspektif içerisinde öğrencilerin diplomasi teorileri konusunda çeşitli düşünürlerin fikirlerini öğrenmesi; • Pratik anlamda diplomasiyi tanıtmak; • Diplomasi çeşitlerini tanıtmak.
İçerik: Ders öğrencilere teorik ve pratikte diplomasiyi tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders tarihi bir bakış açısından diplomasi özelinde teorik argümanları incelerken pratikte diplomasi konusunda bilgi verir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5