Dünya Politikasında Güncel Olaylar (IR406) Ders Detayları

Ders Adı: Dünya Politikasında Güncel Olaylar
Kod: IR406
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dünya politikasındaki güncel olaylar hakkında öğrencilerin eleştirel bir bakış açısında sahip olmalarını sağlamak
İçerik: Arap isyanları, İran nükleer krizi, İsrail-Filistin sorunundaki güncel gelişmeler, Türk dış politikası, AB-Türkiye İlişkileri, Rusya’daki güncel gelişmelre, ABD hegomonyası, Çin ve Hindistan’ın yükselişi
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5