Karşılaştırmalı Siyaset (IR407) Ders Detayları

Ders Adı: Karşılaştırmalı Siyaset
Kod: IR407
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Karşılaştırmalı yöntem hakkında temel bilgiler edinmek ve bunları uygulayabilmek.
İçerik: Bu dersin ilk yarısında karşılaştırmalı siyaset biliminin gelişimi tartışılacak ve karşılaştırma yöntembilimi incelenecektir. İkinci yarıda ise farklı alanlarda öğrencilerin katkıları ve ilgileri de gözönüne alınarak refah devleti, parti yapıları, seçim sistemleri, uniter-federal devlet yapıları, politik ekonomi gibi alanlarda alan araştırmaları ele alınacaktır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5