Rusya Tarihi (IR413) Ders Detayları

Ders Adı: Rusya Tarihi
Kod: IR413
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu dersin amacı erken devirlerinden günümüze Rusya olarak adlandırılan Avrasya coğrafyasının tarihini öğrencilere öğretmektir. Bu tarih akışı içinde Karadeniz'in Kuzeyinden Pasifik Okyanusu'na kadar uzanan büyük Avrasya coğrafyasının halkları, kültürleri, dinleri ekonomisi, devlet yapıları, savaşlar, ihtilaller siyasi ve toplumsal dönüşümler öğrenciler tarafından kavranacaktır.
İçerik: Kiev Rus'undan başlayarak, kronolojik sıra içinde Altınordu, Moskova, Romanov, İmparatorluk Rusya'sı ve ardından Bolşevik İhtilali, Sovyetler Birliği ve Soğuk Savaş dönemleri bu dersin içerdiği bazı başlıklardır. Bu başlıklar altında, entelektüel hayat, önemli savaşlar, iz bırakan dönüşümler, fikir akımları, milliyetler meselesi gibi konular incelenek ve öğrencilerin bugünkü Rusya'yı ve Rusları daha iyi anlamaları için gerekli olan arkaplan verilecektir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5