Uluslararası Politikada Etnisite ve Milliyetçilik (IR415) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Politikada Etnisite ve Milliyetçilik
Kod: IR415
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Bu dersin amacı etnisite ve milliyetçilik kavramlarına bir giriş yaparak bu kavramları çeşitli vakalarla incelemektir.
İçerik: Derste millet, etnisite, milliyetçilik gibi temel kavramlar incelenmekt, bu kavramların tarihi perspektifte gelişimi ve değiişimine odaklanılmakta ve çeşitli vaka çalışmaları tartışılmaktadır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5