Uluslararası Kriz Yönetimi (IR417) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Kriz Yönetimi
Kod: IR417
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Ders, ülkeler arasında veya içerisinde süren krizler esnasındaki karmaşıklıklar, zorluklar ve uluslararası diplomasinin imkanlarını teorik ve uygulamalı bir biçimde incelemeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Krize dönüşmüş örnek uluslararası ve devlet içi çatışmaların analizi; bu krizlerin yönetimi ve çıkarılabilecek dersler; Birleşmiş Milletler`in eylemleri.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5