Ortadoğu'da Savaş ve Barış (IR419) Ders Detayları

Ders Adı: Ortadoğu'da Savaş ve Barış
Kod: IR419
Ön Koşul Ders(ler)i: yok
Amaç: Genel olarak savaş ve barışın Ortadoğu bölgesel politikasına yansımalarını incelemek özel olarak da savaşa dahil olan tarafları nasıl etkilediğini anlamak
İçerik: Savaşın ve çatışmanın nedenlerini ve bölgesel politikaya dair sonuçlarını tartışmak. Ortadoğu'da savaş ve barış dönemlerini bölge içi ve bölge dışı ülkelerin dış politika amaçları ile ilişkilendirmek. Soğuk savaş döneminin bölgedeki huzur ve çatışma süreçlerine etkisini göstermek.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5