Çatışma Çözümü: Türkiye (IR420) Ders Detayları

Ders Adı: Çatışma Çözümü: Türkiye
Kod: IR420
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu dersin amacı öğrencileri Uluslararası İlişkiler disiplininde önemli bir yere sahip olan Çatışma Çözümünü tanımı, içeriği ve bu disiplindeki gelişimi hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve onlara dünyada mevcut olan Çatışma Çözümü eylemlerini anlama ve kavrayabilme yetisi oluşturmaktır. Ders işleyişinde Türkiye'nin Çatışma durumunda mevcut pozisyonu da yer alacaktır.
İçerik: Çatışma çözümünün tanımı, içeriği ve bu disiplindeki gelişimi; dünyada mevcut olan çatışma çözümü eylemleri; Türkiye`nin çatışma durumunda mevcut pozisyonu.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5