Çatışma Çözümü: Türkiye (IR420) Ders Detayları

Ders Adı: Çatışma Çözümü: Türkiye
Kod: IR420
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu dersin amacı öğrencileri Uluslararası İlişkiler disiplininde önemli bir yere sahip olan Çatışma Çözümünü tanımı, içeriği ve bu disiplindeki gelişimi hakkında öğrencileri bilgilendirmek ve onlara dünyada mevcut olan Çatışma Çözümü eylemlerini anlama ve kavrayabilme yetisi oluşturmaktır. Ders işleyişinde Türkiye'nin Çatışma durumunda mevcut pozisyonu da yer alacaktır.
İçerik: Bu giriş dersi, Türkiye’nin yalnızca coğrafi olarak değil, tarihi, etnik, kültürel, dini, ekonomik gibi bir çok kanalla bağlantılı olduğu dünyanın geniş bir bölgesini incelemektedir.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5