Uluslararası Siyasi İktisat (IR211) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Siyasi İktisat
Kod: IR211
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Bu derste, küresel araştırmalar literatürü çerçevesinde, uluslararası politik iktisat konusuna giriş yapılacaktır.
İçerik: Uluslararası politik iktisat konusunun tartışılmasına, dünyayı anlama çabamızda ekonomi ile politikanın ayrılmazlığı ilkesinin tartışılması ile başlanacaktır. Daha sonra ulus-devletlerin yükselişi ve dünyanın ekonomik örgütlenişi tartışılacaktır. Dersin ikinci yarısı, Arrighi'nin Adam Smith Pekin'de kitabının tartışılması gerçekleştirilecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6