European Union MA Program (with Thesis)

Master-1

Course Code Course Name
Theory
Application/Laboratory
Credit
ECTS
AB500 Seminar
3
0
0
5
AB501 Institutional Structure of the EU
3
0
3
5
AB502 Expansion Process of the EU
3
0
3
5
AB599 Thesis
0
0
0
80
ISL555 Research Methods
3
0
3
5
Graduate Free Elective
3
0
3
5
Graduate Free Elective
3
0
3
5
Graduate Free Elective
3
0
3
5
Graduate Free Elective
3
0
3
5
Total
24
0
21
120


Curriculum Total
21
120

Compulsory Departmental Courses

Course Code Course Name
Theory
Application/Laboratory
Credit
ECTS
AB501 Institutional Structure of the EU
3
0
3
5
AB502 Expansion Process of the EU
3
0
3
5


Elective Courses

Course Code Course Name
Theory
Application/Laboratory
Credit
ECTS
AB503 Political Integration of the EU
3
0
3
5
AB504 European Union Defense and Foreign Policies
3
0
3
5
AB505 Economic Integration of the European Union
3
0
3
5
AB507 Turkey-EU Relations
3
0
3
5
AB508 European Union Law
3
0
3
5
AB511 European Union Human Rights Policy
3
0
3
5
AB512 Current Issues in the EU
3
0
3
5
AB522 The EU and the US: Transatlantic Relations
3
0
3
5
UI501 Theories of International Relations
3
0
3
5
UI502 International Organizations
3
0
3
5
UI503 Diplomacy: Past and Present
3
0
3
5
UI504 Political History
3
0
3
5
UI506 Middle East from Past to Present
3
0
3
5
UI507 International Law
3
0
3
5
UI508 Turkish Foreign Policy
3
0
3
5
UI509 Balkans: Past and Present
3
0
3
5
UI510 Russia and Central Asia: Past and Present
3
0
3
5
UI511 Rising China: Past and Present
3
0
3
5
UI512 American Foreign Policy
3
0
3
5

Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı’nın dili Türkçedir ve derslerini 18.30-21.30 saatleri arasında Kızılay binasında gerçekleştirmektedir. Programda bilimsel hazırlık önşartı yoktur. Bu program uluslararası ilişkiler disiplininin önemli dallarından biri olan bölge ve tema uzmanlığı sağlamaya yöneliktir. Program öğrencileri Avrupa Birliği tarihi, kurumsal yapısı, hukuku, genişleme konuları ile siyasal-ekonomik bütünleşme süreçleri hakkında öğrencilerini uzmanlaştırmaktadır. Oldukça geniş bir seçmeli ders havuzunun yanısıra Uluslararası İlişkiler ve International Relations programlarının seçmeli dersleri de bu program öğrencilerine açıktır. Öğrencilere tezlerini dil yeterliliklerine bağlı olarak İngilizce de yazabilme fırsatı verilmektedir. Programa kayıtlı öğrencilerin büyük çoğunluğu çalışan öğrenciler olup çok geniş bir yelpazeden disiplinlerden gelmektedirler. Program Türkiye ve dünya çapındaki eşdeğerlerinden geniş seçmeli dersleri havuzu ve bölüm hocalarının tez yazımındaki yoğun danışmanlık destekleri ile ayrışmaktadır. Bu programın öğrencileri aynı zamanda her dönem dört defa düzenlenen dünyanın çeşitli ülkelerinden liderlerin, büyükelçilerin ve devlet adamlarının ağırlandığı Diplomasi Saati etkinliklerimizin de aktif katılımcıları arasındadır.