Cenk Aygül, Doç. Dr.

Cenk Aygül

İletişim Bilgileri

Telefon:8623
Ofis:107
Bağlı Olduğu Bölüm:Uluslararası İlişkiler Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Siyaset Bilimi York Üniversitesi 2008
Yüksek Lisans Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1997
Lisans İktisat Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1993


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent Atılım University Eylül 2011


Araştırma Konuları

Uluslararası İlişkiler Teorileri, Politik ekonomi, Güvenlik araştırmaları, Karşılaştırmalı küresel siyaset, Uzamsal politika


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Aygül C. (2016), Electoral Manipulation in 30 March 2014 Turkish Local Elections, Turkish Studies , 17:1, 181-201

Cenk Aygül (2014), Locating Change in Turkish Foreign Policy: Visa Policies of the Justice and Development Party in the 2000s, Turkish Studies , 15:3, 402-418

Cenk Aygül (2014), Financial Crisis in Southern Europe in Comparison with Eastern Europe, Metu Studies in Development , 41:3, 277-296

Aygül C. (2013), Visa Regimes as Power: The Cases of the EU and Turkey, Alternatives: Global Local and Political , 38:4, 321-38

Aygül C. (2004), The Divided Welfare State by Jacob S. Hacker, Canadian Journal of Political Science, 37:1, 216-17.

Diğer Hakemli Dergiler

Aygül C. (2011), Asiatic Mode of Production and the Ottoman Empire, Near Eastern University Journal of Social Sciences, 4:2, 1-33

Aygül C. (2010), Neo-Liberal Dönüşüm Sonrası Refah Devleti Kuramları, Memleket Siyaset Yönetim , 14, 210-47

Aygül C. (2010), Ulus Devlet Fikri ve Ulus Devletler, Memleket Siyaset Yönetim , 13, 164-75

Aygül C. (2010), Agrarian Capitalism: England versus France, Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 7:1, 37-58

Aygül C. (2009), Bölgeler Üzerine Tezler, Memleket Siyaset Yönetim , 11, 68-85

Aygül C. (2006), Şebeke Kuramlarına Eleştirel Bir Yaklaşım, Memleket Siyaset Yönetim , 1, 141-52

Aygül C. (2004), Avrupa Birliği'ne Girmek: Doğu Almanya ve Polonya Örnekleri, İktisat, 454

Aygül C. (1998), Neo-Liberalizmin ‘Başarısızlığı’ ve Yönetişim, Toplum ve Bilim , 76, 231-54

Uluslararası Konferans Bildirileri

Aygül C. (2015), Democracy in Turkey without the EU Anchor: 2014 Local Elections, ESA Congress, 24-27 August, Prague

Hayriye Özen, Cenk Aygül (2014), Tahrir and Taksim compared: the (non-) incorporation of the demands of protesters into institutional politics, Fourth World Congress for Middle East Studies" (WOCMES), Ankara, METU, 18-22 August, 2014. , Ankara

Aygül C. (2014), Financial Crisis in Southeastern Europe in Comparison with Eastern Europe, International Workshop on Financialization, Crisis, Social Protests and Development Alternatives in Southeast Europe, METU

Aygül C. (2013), Locating Change in Turkish Foreign Policy: Visa Policies of Justice and Development Party, 8th Pan-European Conference on International Relations: One International Relations or Many? September 18-21, 2013, Warsaw

Aygül C. (2013), Turkey as a Model after Arab Spring: Remembering the Rentier State, METU International Relations Conference: Turkey in the World, June 12-14, 2013, Ankara.

Aygül C. (2013), Balkan Wars as the Final Instance of Receding Frontier, The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances, May 23-24 May, 2013, METU, Ankara.

Aygül C. (2012), Visa Regimes of the EU and Turkey after the JDP, First AMEPPA Conference: Sound Governance and the Arab Spring, November 8-9, 2012, El-Akhawayn University, Morocco.

Aygül C. (2012), Fault lines after the EU: What next after Greece?, METU International Relations Conference: June 13-15, 2012, Ankara.

Aygül C. (2011), Varieties of the Welfare States in the Third World, European Sociological Association Conference, September 7-11, 2011, Geneva, Switzerland

Aygül C. (2005), New Regionalism and the Nation-State in Europe, Annual Conference of Canadian Political Science Association, June 2-4, 2005, University of Western Ontario, London, Canada.

Aygül C. (2005), New Regionalism and the Nation-State: The Cases of German and Polish Regions, Union of Political Science Students’ Annual Conference: Political Communities in Question, Evolution, Contest and Practice, April 21-22, 2005, New School for Social Research, New York, United States of America.

Aygül C. (2003), The Rise of Regions and the New Borders of Europe: Implications for Federalism?, Federalism and Transborder Integration in North America, February 7-8, 2003, Carleton University, Canada

Kitapta Bölüm

Aygül C. (2014), Adalet ve Kalkınma Partisinin Dış Politikası, Türkiye'nin Son On Yılı

Cenk Aygül (2014), Balkan Wars as the Final Instance of Receding Frontier, The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contesting Stances , Ankara TTK Yayınevi , 873-882

Kitaplar

Aygül C. (2011), Ulus Devletler ve Bölgecilik, Tan yayınevi

Aygül C. (1998), Uluslararası Emek Araştırmaları (çeviri), Öteki yayınevi